มันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทาง, November 2020